Úvodní stránka » LDT Racek » Důležité informace

Letní dětský tábor

 

I . Obecné informace

Tábořiště se nachází v blízkosti obce Pernek u Horní Plané, na  území CHKO Šumava  (nedaleko přehradní nádrže Lipno).  

Vlastní táborovou základnu tvoří dřevěné montované stavby – kuchyň, jídelna, sociální zařízení a podsadové dvoulůžkové stany, kde jsou ubytováni všichni účastníci tábora.

Stravování je zajišťováno vařením v táborové kuchyni na kamnech na pevná paliva. Veškerou stravu připravuje kvalifikovaný kuchař za pomoci služebního oddílu.

Během tábora jsou děti rozděleny do oddílů po 10 – 11 členech, se kterými po celou dobu  konání tábora pracuje oddílový vedoucí (vždy starší 18 let) a jeho zástupce  – instruktor.

Na táboře je přítomen i kvalifikovaný zdravotník.

Táborová činnost je zaměřena na turistiku, sport, pobyt a hry v přírodě, získávání a rozvíjení táborových dovedností apod.

Ke všem hrám a soutěžím využíváme hlavně vhodné prostředí okolí tábora, které je tvořeno lesy a pastvinami.

Na táboře se snažíme děti seznámit nejen s přírodou, ale snažíme se jim i přiblížit bohatou historii kraje.

Vzhledem k typu tábora, nedoporučujeme dávat dětem s sebou na tábor cenné věci (zlaté řetízky apod., radiopřijímače nebo magnetofony, mobilní telefony neboť u nich není možnost dobíjení  v místě tábora.)

Návštěvy na táboře jsou z hygienických důvodů zakázány ! 

Rodiče se podpisem závazné přihlášky zavazují uhradit provozovateli  veškeré škody na majetku provozovatele, popř. třetí osoby, pokud jejich dítě prokazatelně škodu způsobí.   Stejně tak se zavazují, že v případě vážných zdravotních či výchovných problémů zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin po prokazatelném oznámení provozovatelem.

 

II. Organizační údaje


      Termín konání tábora :  30.6.-20.7.2019

      Cena: 4200,-             

      Doprava:   Brzy doplnmíme  

      Odjezd :    Přesný čas odjezdu včas upřesníme      

      Sraz při odjezdu:  Na Hlavním nádraží Praha                              

      

     

       Návrat z tábora: 20.7.2019 Autobusem(místo včas upřesníme)

 

Adresa na tábor: 


LDT „Racek“

Pernek 32

p. Horní Planá

382 26 

 

III. Seznam povinných a doporučených věcí


Povinně:

spací  pytel (lépe teplejší)  !!

pláštěnka !!

ešus s víčkem, lžíce, hrneček

baterka !!!

 

Další věci :

mycí potřeby, ručník

spodní prádlo, plavky

letní trička, mikiny, doporučujeme doplnit o  pár teplejších věcí, svetr, šusťáková bunda nebo větrovka

sportovní oblečení (teplákové soupravy)

šortky i dlouhé kalhoty

ponožky

 

Na spaní nejlépe teplejší pyžamo nebo teplákovou soupravu

Letní obuv, sportovní obuv, holinky !!!

Nůž zavírací, igelit 1 x 2 m

 

Hudební nástroje jsou vítány

 

Věci pokud možno označte nesmyvatelnou značkou, a nebalte do kufru, ale do krosny či do  batohu, může být i sportovní taška.

(Vzhledem k typu tábora je plánován i několikadenní  „puťák“)

Nedoporučujeme zasílat balíčky s jídlem

Budete-li mít nějaké dotazy prosím volejte.

 

Tábor 2016

IMG_5625uo.JPG


Odkaz na náš Facebook:

Spousta dalších fotek naleznete na:

 

Letní tábor 2019

30.6.2019-20.7.2019

Cena: 4 200 Kč